Studentska športska udruga Sport MEFOS osnovana je u cilju promicanja, razvitka i unaprijeđenja športskih aktivnosti studentica i studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Promicanjem i razvojem zdravih životnih navika, očuvanjem zdravlja u populaciji doprinosimo stvaranju odgovornih studenata te budućih zdravstvenih djelatnika. Potiču razvijanje zdravog prijateljskog i natjecateljskog duha među članovima te suradnju s drugim studentskim zajednicama i športskim društvima.

Svake godine sudjeluju na Studentskom sveučilišnom prvenstvu gdje ostvaruju odlične rezultate, organiziraju Športski dan Medicinskog fakulteta na kojem se održavaju natjecanja između studenata našeg fakulteta te sudjeluju na športsko-edukativnim susretima biomedicinskih fakulteta regije (Hrvatska i BiH) pod nazivom „Humanijada“.

Smatraju kako je promocija športa i podizanje razine svijesti o značaju športa kao najučinkovitije aktivnosti u održavanju i poboljšavanju zdravlja vrlo bitna među studentskom populacijom. Svojim primjerom pokazuju na koji se način treba odnositi prema sebi i svom zdravlju.