Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska CroMSIC je nevladina i neprofitna udruga koja djeluje na 4 hrvatska medicinska fakulteta. Osnovana je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1992. godine, a osječki studenti medicine su se priključili 1997. osnivanjem podružnice Osijek.

CroMSIC je jedna od 136 punopravnih članica IFMSA – Međunarodne federacije udruga studenata medicine koja broji preko milijun članova širom svijeta. Udruga u Hrvatskoj okuplja više od tisuću članova, od čega 160 s Medicinskog fakulteta Osijek – moguće je aktivno sudjelovati u vodstvu udruge ili kao volonter u brojnim akcijama i projektima koje organiziramo kontinuirano kroz 6 stalnih odbora.

Stalni odbor za medicinsku edukaciju (SCOME) ponosan je na projekte Studenti mentori i Rhoton anatomija, kojima pomaže studentima prve godine da što uspješnije svladaju gradivo, te Florschützove dane – projekt koji promiče vještine kirurškog šivanja, ali i znanstveno-istraživački rad, s tendencijom prerastanja u Kongres za studente i mlade liječnike.

Humanitarni koncert Medicinskog fakulteta Osijek i Kongres o integraciji osoba s mentalnim izazovima glavni su projekti Stalnog odbora za ljudska prava i mir (SCORP).

Misija Stalnog odbora za spolno reproduktivno zdravlje uključujući AIDS (SCORA) te Stalnog odbora za javno zdravstvo (SCOPH) je senzibiliziranje šire populacije i edukacija o spolno prenosivim, kroničnim i rijetkim bolestima te promocija programa ranog otkrivanja i prevencije raka.

Stalni odbor za profesionalne razmjene (SCOPE) i Stalni odbor za znanstvene razmjene (SCORE) odgovorni su organiziranje jednomjesečnih razmjena u inozemstvu za više od stotinu hrvatskih studenata medicine godišnje, dok u Hrvatsku stiže jednak broj stranih studenata koji na našim sveučilištima također sudjeluju na znanstvenim projektima ili u radu u bolnicama te kolegama prenose dobra iskustva.