Proveli smo anketu o stažu na svim godinama Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Osijek.
Postotak studenata koji je rjiešio anketu je 71,63%.
Rezultati ankete su sljedeći :