Web stranica fakulteta

Adresa

Cara Hadrijana 10/E
HR – 31000 Osijek

Kontakti

tel: +385-31-51-28-00
fax: +385-31-51-28-33
e-mail: medicina[at]mefos.hr

Ured za studente (referada)

Josipa Huttlera 4
31000 Osijek

Radno vrijeme za studente :  svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati

Uloga ureda za studente

pruža sve informacije o prijavi, razredbenim ispitima i upisu na Fakultet,
prima prijave za upis na Fakultet,
provodi upis na Fakultet,
izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl.,
daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu

Kontakt podaci
Studij medicine:
031/399-622 (Nada Kecman)
Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike:
031/399-625 (Sanda Grgić)
Poslijediplomski studij:
031/399-618 (Gabriela Volner)