Rezultati ankete o stažu

Proveli smo anketu o stažu na svim godinama Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Osijek. Postotak studenata koji je rjiešio anketu je 71,63%. Rezultati ankete su sljedeći :

Detalji